Polityka prywatności.

Informacje ogólne:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Lead Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr 0000645402, z kapitałem zakładowym 10 000,00 PLN, NIP: 5213754412, REGON: 365802521, dalej również Lead Labs lub Administratorem.

2. Lead Labs realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

3. Lead Labs przetwarza Dane Osobowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Z poz. Zm. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U. z 2016 poz. 992, dalej zwana również „UODO”) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.Lead Labs opracowała i wdrożyła politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

5.Dane są przechowywane na najwyższej klasy, dedykowanych serwerach w chronionych centrach informacji, a dostęp do nich mają jedynie upoważnione osoby zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6.Lead Labs nie przekazuje danych podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania oraz przetwarzania.

7.Lead Labs zastrzega, iż na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią może powierzyć jej przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z UODO.

8. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji wynikających z UODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Realizacja tych zmian może odbyć się po kontakcie z nami pod adresem: prywatnosc@leadlabs.pl

9. Definicje:

2. Informacje w formularzach

1. Lead Labs zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Strona lub Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Lead Labs przetwarza Dane Osobowe w celach związanych z przedstawianiem ofert, prowadzenia statystyk, marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, a także –pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód – w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Dane podawane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane przy wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies

1.Polityka Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawa telekomunikacyjnego.

2.Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie lub Serwisie.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony lub Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony lub Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby, podmiotom wskazanym przy wyrażaniu zgody.

3. Lead Labs może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę lub Serwis upoważnionym do tego organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Lead Labs zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Napisz do Nas

Czy masz pytania?

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji i bardzo chętnie powiemy więcej o kampaniach Content i Digital Marketing.